top of page

ואז התחלתי לשים לב

הסרט ״ואז התחלתי לשים לב״ מלווה את עבודת הגמר לתואר שני לאוריינות חזותית. כיצד תמורות אידיאולוגיות משתקפות ביחס למראה הדגל (2017-2018). אורך הסרט כ-12 דקות במהלכן מתואר המעקב שעשיתי באמצאות מצלמה אחר הנראות של דגל ישראל במרחב הציבורי. בנובמבר 2017 בעת עצרת הזיכרון לרבין, כמעט ואין דגלים בקהל, ואילו חודש לאחר מכן הדגלים מתחילים להופיע בהפגנות השמאל. המצלמה עוקבת אחר שינוי היחס למראה הדגל, והמחקר בודק כיצד עובר הדגל מצד אחד של המפה הפוליטית לצד השני ומה הם הגורמים לכך.

bottom of page